Persbericht: Rijkswaterstaat werkt 12,5 jaar met Alfamail VISI! ProVISIat!

5 MIN. READ

Fabiënne Heikens | 14 oktober 2020 | Nieuwegein

TECHNIA viert vandaag 12,5 jaar samenwerking tussen Alfamail en Rijkswaterstaat. In 2020 staan er meer dan 1000 gebruikers en 60 projecten in Alfamail VISI. De samenwerking is gestart met het project Heraanleg rijksweg N57 – voor ontsluiting Middelburg en verbetering Noord-Zuidverbinding – die is gegund aan de aannemerscombinatie Strukton / Rasenberg.

 

 

Het eerste VISI-project van Rijkswaterstaat met Alfamail vergeet Jeroen van Geijlswijk niet snel. Met name de training op locatie in Middelburg – waarbij alle medewerkers nog nooit van de VISI-standaard gehoord hadden – was bijzonder. Het was één van de eerste VISI-projecten in Nederland met een UAV-GC contract. Na de training startte de projectcommunicatie in Alfamail VISI met 15 projectmedewerkers en groeide tot 32. Mede omdat de interne acceptatie- en toetsingsprocedure van Rijkswaterstaat in het VISI-raamwerk was gemodelleerd.

Na het eerste project is de introductie van VISI bij Rijkswaterstaat organisch verlopen. Projecten zijn omvangrijk, complex en vergen tijd, aandacht en nauwkeurige vastlegging. Enkele projecten uit deze 12,5 jaar die eruit springen zijn o.a. qua grootte:

  • Reconstructie A20, N456 aansluiting Moordrecht;
  • Vaarwegen Zeeuwse Delta;
  • SAA, A1 / A6 (eerste project met BIM Leveringen via COINS);
  • Nieuwe Sluis Terneuzen (eerste project met SharePoint koppeling);
  • Afsluitdijk 2018 – 2047;
  • E/W/C prestatiecontract Oosterscheldekering (meer dan 14.000 transacties!).

De keuze voor VISI lag bij de projecten, en werd eerst gefaciliteerd door Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (CIV). Momenteel is het gebruik van VISI verder geborgd in de organisatie Grote Projecten en Onderhoud (GPO), en ondersteunt Alfamail het functioneel beheer (contactpersoon: Boyke Djorai) om het gebruik van VISI binnen Rijkswaterstaat naar een nog breder en hoger niveau te brengen.

 

“Na het VISI-gebruik van de afgelopen jaren kan in ieder geval geconstateerd worden dat met behulp van deze open standaard, projecten een instrument in handen hebben gekregen om op een beheerste en voorspelbare wijze transparant te communiceren en misschien nog wel belangrijker, zelfreflectie mogelijk te maken ten aanzien van de communicatie en de afhandelingen van proceseisen uit contracten. Hierdoor wordt continu gewerkt aan verbetering en professioneel opdrachtgeverschap.”

Boyke Djorai | senior consultant civil engineering | Rijkswaterstaat.

 

“Met mijn eigen ogen heb ik de afgelopen 12,5 jaar – project voor project – meer mensen binnen Rijkswaterstaat overtuigd zien raken van de toegevoegde waarde van open standaard VISI en Alfamail.”

Jeroen van Geijlswijk | Productmanager | Alfamail VISI.

 

Het laatste half jaar vinden trainingen online plaats, bijvoorbeeld via Microsoft Teams en Skype for Business. Zo heeft consultant Thomas Brink een online Toelichting VISI verzorgd voor de “Prestatiecontracten Noord Nederland”.

Meer lezen over hoe Rijkswaterstaat kijkt naar VISI? Lees het artikel uit Civiele Techniek. (pagina 13 in de pdf)

Proost, op naar de 25 jaar!

 

Over Alfamail By TECHNIA

Alfamail is gevestigd in Nieuwgein en meer dan 15 jaar actief met VISI-software binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector. Een team van experts ondersteunt met Alfamail VISI ruim 60 klanten in Nederland, waaronder Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta en Heijmans. Alfamail VISI maakt projectmanagement eenvoudig en helpt bij het behouden van structuur en overzicht in uw project.

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in.

Over TECHNIA

At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability. We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation.

Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together, we transform your vision into value. With over 30 years’ experience, more than 6000 customers worldwide and world-class knowledge in PLM & Intelligent Engineering, we work together as true partner and extension of your team to create an exceptional PLM experience.

Our team of more than 680 people work from 32 locations around the world, across vertical industries, delivering a premium service with a global infrastructure and a local presence. We adopt the latest technology and agile methodologies so, even as technology changes, our relationships last a lifetime.

 

Voor meer informatie:

Jonas Gejer, President Addnode PLM division & CEO of TECHNIA

email: jonas.gejer@technia.com

Jeroen van Geijlswijk, Product Manager, Alfamail VISI

email: jeroen.van.geijlswijk@technia.com

 

Media vragen:

Ghassan Sultan, CMO TECHNIA

email: ghassan.sultan@technia.com

Fabiënne Heikens, Head of Marketing Benelux

email: fabienne.heikens@technia.com

Ontdek de voordelen van Alfamail VISI

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!