Deze VISI-raamwerken liggen standaard klaar

Alfamail heeft sinds 2003 voor o.a. de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) een aantal standaard VISI-raamwerken ontwikkeld. Deze worden gebruikt door een groot aantal projecten – klein en groot, regulier en complex, traditioneel en geïntegreerd – op basis van verschillende contractvormen. Werkt u ook met standaard contractvormen zoals DNR, UAV, UAVgc, of wellicht Bouwteam? Met de standaard VISI-raamwerken van Alfamail kunt u VISI snel inrichten voor uw project. Maakt u gebruik van een andere contractvorm? Wij helpen u graag aan een – voor u – passend VISI-raamwerk.

Template UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken is de meest voorkomende contractvorm binnen de grond-, weg- en waterbouw. Deze vorm geeft de opdrachtgever de ruimte om alles voor te schrijven aan de opdrachtnemer.

Template UAV-GC

UAV-GC is een variant op de standaard UAV en wordt steeds vaker ingezet binnen de grond-, weg-, en waterbouwsector. Deze contractvorm geeft opdrachtnemers de ruimte om mee te denken en passende oplossingen te vinden binnen een project.

Template DNR

De afkorting DNR staat voor De Nieuwe Regeling. Hierin worden de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geregeld voor adviesopdrachten en ingenieursdiensten bij het ontwerpen, adviseren en organiseren van de gebouwde omgeving.

Template FIDIC Yellow

FIDIC Yellow is een internationale contractvorm, die veel weg heeft van UAV-GC. De verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie ligt bij de aannemer. Het template is zeer geschikt voor projectmanagement door nutsbedrijven aangaande windparken of kabels & leidingen.

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!