Ontdek onze VISI-raamwerken

Sinds 2003 heeft Alfamail een aantal standaard VISI-raamwerken ontwikkeld voor de Civiele Infra en GWW. Deze worden gebruikt door een groot aantal projecten, klein en groot, eenvoudig en complex. Of u nu in de ontwerp-, uitvoerings- of onderhoudsfase van uw project zit. We hebben een passend sjabloon klaarliggen. Met de standaard raamwerken van Alfamail kunt u vervolgens snel uw VISI-software opzetten en gebruiken. Wilt u gebruikmaken van een specifiek raamwerk? Wij maken onze sjablonen dan graag passend voor uw project of organisatie.

Sjabloon UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken is de meest voorkomende contractvorm binnen de grond-, weg- en waterbouw. Deze vorm geeft de opdrachtgever de ruimte om alles voor te schrijven aan de opdrachtnemer.

Sjabloon UAV-GC

UAV-GC is een variant op de standaard UAV en wordt steeds vaker ingezet binnen de grond-, weg-, en waterbouwsector. Deze contractvorm geeft opdrachtnemers de ruimte om mee te denken en passende oplossingen te vinden binnen een project.

Sjabloon Bouwteam

Het sjabloon biedt een werkwijze die duidelijk gericht is op producten, risico’s en kosten. De contractvormingsprocedure is integraal onderdeel van Bouwteam. Na deze fase wordt een overeenkomst conform UAV 2012 (of UAV-GC 2005) getekend.

Sjabloon DNR

De afkorting DNR staat voor De Nieuwe Regeling. Hierin worden de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geregeld voor adviesopdrachten en ingenieursdiensten bij het ontwerpen, adviseren en organiseren van de gebouwde omgeving.

Sjabloon FIDIC Yellow

FIDIC Yellow is een internationale contractvorm, die veel weg heeft van UAV-GC. De verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie ligt bij de aannemer. Het sjabloon is zeer geschikt voor projectmanagement door nutsbedrijven aangaande windparken of kabels & leidingen.

Sjabloon ARVODI

De afkorting ARVODI staat voor Algemene Rijksvoorwaarden voor Dienstverleningsovereenkomsten. Dit zijn de standaardvoorwaarden die de Nederlandse overheid gebruikt bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen.

Sjabloon AWVODI

De afkorting AWVODI staat voor Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten aan waterschappen. Dit zijn de standaardvoorwaarden die de Waterschappen bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen.

RAW-bestek

De RAW-besteksystematiek is een stelsel administratieve, juridische en technische voorwaarden dat in Nederlandse Grond Weg en Waterbouw (GWW) wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten. De eerste uitgave met de complete RAW-systematiek werd gepubliceerd in 1979 en sindsdien verschijnt er elke vijf jaar een vernieuwde versie.

RAW-raamovereenkomst

De RAW-besteksystematiek is een stelsel administratieve, juridische en technische voorwaarden dat in Nederlandse Grond Weg en Waterbouw (GWW) wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten. De eerste uitgave met de complete RAW-systematiek werd gepubliceerd in 1979 en sindsdien verschijnt er elke vijf jaar een vernieuwde versie.

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!