De betekenis en het belang van duurzaamheid en SDG’s voor Alfamail

9 MIN. READ

Hristo Vermeer | 2 Januari 2023| Utrecht

Duurzaamheid is de afgelopen decennia een steeds belangrijker onderwerp geworden, ook binnen de bedrijfswereld. Vaak denkt men bij duurzaamheid direct aan natuur en milieu, maar duurzaamheid is een veel breder concept en ideaal. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde  Sustainable Development Goals (SDG’s). In het Nederlands staan ze bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De SDG’s zijn zeventien duurzame doelen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties (VN) om de wereld voor 2030 een betere plek te maken. Verduurzaming is het doel, 2030 is de deadline en meedoen is een must. In deze blog word er uitgelegd welke SDG’s er zijn, wat ze inhouden en waar en hoe TECHNIA hieraan bijdraagt, met de software en services van Alfamail.

Wat zijn SDG’s?

Allereerst is het natuurlijk handig om te weten wat SDG’s überhaupt zijn. Kort gezegd, zijn het zeventien verschillende (sub)doelen waarmee de wereld kan worden verduurzaamd voor 2030 (hoofddoel).

Al deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden zowel op nationaal als internationaal niveau uitgevoerd. Jaarlijks verschijnen rapporten over de SDG’s, met daarin metingen van bepaalde indicatoren en de daaruit volgende voortuigang als resultaat. Voor deze vooruitgang is een goede samenwerking nodig tussen met name de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Deze SDG’s zelf zijn overigens de nakomers van de zogenaamde Millenium Development Goals (MDG’s). Deze MDG’s hebben de Aarde ook een betere plek gemaakt op basis van:

 • Bestrijding van Malaria en TBC;
 • Meer kinderen in het basisonderwijs;
 • Minder armoede;
 • Meer mensen met toegang tot schoon drinkwater.

Dit zijn cruciale doorbraken (geweest) voor het betere leven op Aarde. Om die reden zijn de SDG’s belangrijk om bij te houden voor een verdere verbetering en vooruitgang op het gebied van verduurzaming en bescherming van de planeet, door de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. TECHNIA is zich als bedrijf bewust van dit belang en draagt hierom graag haar steentje bij aan deze doelstelling, met respect voor People, Planet, Profit.

Waarom TECHNIA gelooft in het beschermen van de Planeet

TECHNIA is zich er als wereldwijd IT-bedrijf zelf van overtuigd van dat wij onze impact op het milieu moeten verminderen door onze interne activiteiten, processen en werkzaamheden voortdurend te verbeteren. De milieuaspecten die voor ons prioriteit hebben zijn dan ook het limiteren van onze CO2-uitstoot tijdens zakenreizen en het actief bijdragen aan de digitalisering, om daarmee papiergebruik te verminderen (naar papierarm of zelfs papierloos). TECHNIA zorgt ook dat deze processen, producten en diensten continu worden geevalueerd en verbeterd. Door dit bewustzijn van het milieu heeft TECHNIA al meerdere onderscheidende ISO certificaten ontvangen. Verderop in deze blog vertellen wij u hier meer over, ook hoe Alfamail – de VISI-software van TECHNIA – dit praktisch toepasbaar maakt voor en met haar klanten.

 

Hoe Alfamail de invloed op het milieu centraal stelt

Het stellen en realiseren van doelen vergt focus. Voor TECHNIA betekent dit dat de ene SDG meer aandacht zal krijgen dan de ander. Kijkend naar de producten en diensten van Alfamail, springen er een aantal SDG’s uit onder het mom van “geen woorden, maar daden”. Daarom vindt u hieronder vijf praktijkvoorbeelden:

SDG 6Schoon Water en Sanitair

SDG 6 gaat over het zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. De watergerelateerde ecosystemen worden op het moment in een alarmerend tempo afgebroken. In de laatste 300 jaar zijn is meer dan 85% van de waterrijke gebieden verdwenen. Hierdoor is natuurlijk de beschikbaarheid van natuurlijk water over het algemeen omlaag gegaan in die jaren. Hierdoor is het duurzaam beheren van water en sanitaire voorzieningen nog belangrijker geworden.

Alfamail mag hieraan bijdragen door Vitens – het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland – te ondersteunen bij een aantal grote saneringsprojecten, met software en services. Deze projecten van Vitens omvatten saneringen in verschillende tranches door heel Nederland, zoals Gelderland, Overijssel en Utrecht. Vitens werkt bij deze tranches samen met o.a. Alliander, A. Hak, Van Vulpen en BAM Energie & Water.

SDG 7 – Betaalbare en Duurzame Energie

SDG 7 omvat het zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Het gebruik van schone en herbruikbare energie is al sterk gestegen tussen 2010 en 2019, maar er is en blijft ruimte voor verdere verbering. Daarom is het belangrijk dat er op de wereld ook steeds meer alternatieve vormen van energie komen, die duurzamer zijn dan bijvoorbeeld fossiele energiebronnen en -vormen.

Op dit gebied zijn de windparken en windturbines onmisbaar en niet meer weg te denken. Met name Windpark Zeewolde is een enorme blikvanger vanwege de vele en verschillende windturbines, maar ook het kleinere Windpark A16  mag genoemd worden. Het voorbereiden en realiseren van deze windparken vergt natuurlijk erg veel afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen, denk aan:

 

Voor deze projecten en partijen mocht Alfamail de software leveren, voor het vastleggen van afspraken en uitwisselen van informatie. Online, digitaal en duurzaam. Als blijk van dank werd Alfamail uitgenodigd op de goed georganiseerde opening van Windpark Zeewolde!

SDG 9 – Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Het opbouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van duurzame en inclusieve industrialisatie en het stimuleren van innovatie. Dit zijn de 3 speerpunten die centraal staan bij SDG 9. De infrastructuur – en dan met name de civiele en IT – is al jaren een focusgebied voor Alfamail qua producten en diensten. Bij de meeste klanten zijn innovatie, infrastuctuur en industrialisatie belangrijke onderwerpen. Belangrijke drijfveren om te blijven leren en verbeteren.

Het bijdragen aan en faciliteren van “Digitale en duurzame projectcommunicatie” raakt aan de kern van Alfamail wat betreft productontwikkeling en dienstverlening. Hiermee wil Alfamail blijvend impact maken in de verdere digitalisering en verduurzaming van klant en markt. Hierover is meer te lezen in één van onze andere blogs, over “Digitale en Duurzame Projectcommunicatie”.

Innoveren doe je samen. De industrie is afhankelijk van de bereidheid, capaciteit en wenbaarheid van alle deelnemers. Daarom heeft de industrie een aanjager en verbinder nodig. Binnen de Civiele Infrastructuur (waar de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) deel van uitmaakt) vervult o.a. de beurs en het kennisplatform InfraTech deze rol. Alfamail geeft al sinds 2011 “acte de precense”, om dit platform te gebruiken voor het mobiliseren en motiveren van haar connecties, klanten en relaties, zoals:

 • Gemeenten;
 • Aannemers;
 • Provincies;
 • Waterschappen;
 • Rijksoverheid;
 • Ingenieursbureaus;

Wanneer u meer wilt weten over de InfraTech, bekijk dan de volgende voor dit thema relevante webpagina’s:

SDG 11 – Duurzame Steden en Gemeenschappen

De elfde SDG gaat over duurzame steden en gemeenschappen. Dit betekent het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van deze gebieden. Acties en maatregelen die gedaan kunnen worden om dit te realiseren zijn bijvoorbeeld het efficient verwerken van stadsafval, zorgen voor  schonere lucht en het faciliteren van binnenstedelijk openbaar vervoer.

Op het gebied van “efficient verwerken van stadsafval” kan worden gedacht aan het ondergrondse afvaltransportsysteem, zoals dat is aangelegd in de Sluisbuurt van Gemeente Amsterdam. Dit project is een samenwerking van Opdrachtgever Gemeente Amsterdam met het ontwerp en de realisatie van Opdrachtnemer Marimatic uit Finland. Alfamail levert bij dit project het VISI-raamwerk en de VISI-software, als digitaal online transportsysteem voor alle afspraken en informatie.

SDG 15 – Leven op het Land

SDG 15 omvat het beschermen van het leven op Aarde. Denk hierbij aan het beschermen van ecosystemen, het beheren van bossen, bestrijden van woestijnvorming en het stopzetten van het verliezen van biodiversiteit. Jaarlijks verliezen vele diersoorten hun leefomgeving of zelfs hun leven. SDG 15 is erop gericht om dit tegen te gaan.

Om dit handen en voeten te geven, zijn er verschillende projecten gestart om SDG 15 te te verwezenlijken. Alfamail heeft het genoegen om bij een aantal betrokken te mogen zijn. Voorbeelden zijn het bouwen van ecoducten bij de Veluwe, zodat dieren een veilige oversteek kunnen maken tussen de verschillende natuurgebieden. Deze projecten gebeuren in opdracht van en in samenwerking met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer en Kroondomein het Loo.

Een ander voorbeeld is het project zandsuppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde. Dit project is van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Wageningen Marine Research en heeft als doel dat de vogels weer voldoende voedsel kunnen vinden en de zeehonden voldoende rustplaatsen hebben.

In één van onze andere blogs kunt u trouwens meer lezen over de twee bovengenoemde projecten. Bovendien worden in die blog nog 3 projecten uitgelicht, gericht op duurzaamheid. Lees hierover dus meer in één van onze andere blogs, over “Een Groene Golf aan inspirerende Infraprojecten in Nederland”.

Certificaten

Het moge hierdoor en hiermee duidelijk zijn dat TECHNIA en Alfamail veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Om dit aantoonbaar te maken en te incorporeren, heeft Technia ISO certificeringen verkregen op deze gebieden. Dit zijn:

 • ISO 27001
 • ISO 9001
 • ISO 14001

 

De voordelen die Alfamail aan haar gebruikers biedt, speelt hierin ook een belangrijke rol om dez successen te kunnen delen met onze klanten. De software van Alfamail is digitaal en online. Dat zorgt voor efficientere communicatie, met besparing van tijd en geld tot gevolg. Hierdoor komen er financiele middelen vrij voor andere bestedingen en doeleinden, denk aan een duurzaam initiatief meer meer aandacht en tijd voor het milieu in de natuur.

Wat betekenen SDG’s voor u, uw projecten en organisatie?

Van alle zeventien SDG’s, hebben we er nu vijf uit- en toegelicht. Vooral de vijf, waar TECHNIA met Alfamail een concrete en wezenlijke bijdrage levert. Wie weet heeft dit herkenning bij u opgeroepen? Of bent u juist benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van de overige twaals? Hoe dan ook, het komt op de praktijk aan, de dagelijkse praktijk zelf. En ook en juist daarvoor geldt: een betere wereld, begint bij uzelf. Uw project, uw organisatie, uw omgeving. Het is daarom van belang om stil te staan bij duurzaamheid en wat u, uw project, uw organiatie allemaal doet en kan doen aan het verbeteren van de wereld. Samen digitaal en duurzaam, op weg naar 2030!

Als u meer wilt leren over de SDG’s, raden wij u aan deze website te bezoeken.

Blijf op de hoogte van de initiatieven, ontwikkelingen en projecten van Alfamail

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!