VISI Standaard – Bouwen op zekerheid in de Infra (3/3)

4 MIN. READ

Rama Aljarrah & Thomas Brink | 28 juni 2024 | Nieuwegein

“Voor niets gaat de zon op”. Aan de ene kant een open deur, maar aan de andere kant een die standaard open staat in het geval van dit interview. Het gespreksonderwerp? Open standaarden, en dan specifiek die open standaarden waar digiGO zich “mee bezig houdt”. VISI is zo’n open standaard: essentieel voor het functioneren van onze software Alfamail, maar ook een belangrijke pijler voor digitalisering in de bouw. Hoe digiGO dat doet? Samen met de VISI-beheerorganisatie, werkt digiGO achter de schermen hard aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de open standaard. Zij maken kosten voor Het beheer en de doorontwikkeling, die voor de baten uitgaan.” Zo zorgen we samen met de hele branche voor structurele groei en ontwikkeling van de VISI-standaard”. Over het hoe, wat en waarom, gaan we in gesprek met Henk Hutink, Manager Standaarden & Internationaal bij digiGO. We zijn welkom in hun “clubhuis”, hun open clubhuis.

Belang van de VISI Standaard

Waarom de VISI-standaard een belangrijke pijler is voor digitalisering in de bouw? “Het verbaast mij dat je deze vraag stelt. Wat mij betreft is het een vanzelfsprekendheid dat je voor contractmanagement bij een project moet weten wie, wat, wanneer heeft gecommuniceerd. Het verbaast mij dat niet de hele sector deze standaard gebruikt. Als ik opdrachtgever was, zou het een no-brainer zijn.” Het enige dat je nodig hebt is software.

Gegevensuitwisseling tijdens bouw- en infraprojecten essentieel

Gegevensuitwisseling is juist precies wat je wil regelen tijdens een contract of project. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen taal spreken en techniek gebruiken. Deze methodiek zorgt ervoor dat je niet bij ieder project hoeft om te zien naar hoe je dit organiseert. Met het gebruik van VISI als standaard, moet uitwisseling als water uit de kraan komen tijdens een bouwproject. Een belangrijke pijler voor digitalisering in de bouw.

Rol van VISI in Contractmanagement

Het verbaast mij dat niet alle relevante partijen de VISI systematiek gebruiken bij hun projecten. Het gaat om grote bedragen, wij weten allemaal dat er veel fouten gemaakt worden in het bouwproces Dan ga je dat toch managen!

Er zijn namelijk genoeg succesverhalen die ook door digiGO worden uitgedragen, zoals:

Voor de organisaties die een begin willen maken met het gebruik van VISI, heeft digiGO een eenvoudig stappenplan ontwikkeld.

Softwareleveranciers en Standaarden

Wel had ik verwacht dat organisaties hun software meer zouden inrichten op (open) standaarden. Wat dat betreft is het ook de verantwoordelijkheid van softwareleveranciers om bij de tijd te blijven. Gelukkig zijn standaarden steeds makkelijker te implementeren, dus dat zou geen probleem moeten zijn.” digiGO zet zich hier blijvend voor in.

Financiering en toekomst van VISI

Daarom denkt digiGO na over een toekomstbestendig bekostigingsmodel. Maar laat duidelijk zijn: dat is dus wat anders dan een verdienmodel. digiGO is namelijk een stichting. Wij maken geen winst. De beheerkosten voor het beheer van de VISI standaard willen we graag geregeld hebben. Bijvoorbeeld door de gebruikende organisaties te vragen voor een vrijwillige bijdrage, gebaseerd op het aantal projecten. Dat totaalbedrag wordt geëffectueerd met een “factuur voor een vrijwillige bijdrage”, Dat past bij evenredigheid en transparantie.

De nieuwsbrief is ons belangrijkste communicatiekanaal. En belangrijker: betrokkenheid bij de communicaties, zoals:

  • Gebruikerscommissie;
  • Beheercommissie;
  • Expertcommissie.

Ook met ideeën over het beheer en de doorontwikkeling van VISI kan je contact met ons opnemen.

Bijdrage voor beheer, nieuwe releases, de helpdesk

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!