Aannemingsbedrijf Gebr. van der Veekens en VISI: Geen verwachtingen, maar voorspelbaarheid

5 MIN. READ

Thomas Brink | 11 januari 2022 | Nieuwegein

De veronderstelling is dat VISI vooral wordt gebruikt door de landelijke overheid en de grotere gemeenten. “Automatisch” wordt dan gedacht dat alleen de grote aannemers aansluiten op deze verplichting. Niets is minder waar, want doordat steeds meer gemeenten VISI voorschrijven in hun bestekken en contracten, volgen de lokale aannemers en het MKB “vanzelf”. Een voorbeeld hiervan is Gebr van der Veekens: aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Zij hebben in Gemeente Amsterdam een belangrijke en grote opdrachtgever. VISI is onderdeel van hun projecten en samenwerking en Levinus van der Veekens (Directeur) en Marco Koenen (Projectleider) geven een inkijkje in de historie, visie en projecten van hun organisatie, als ook ervaring met en hun visie op VISI als aannemer voor Gemeente Amsterdam. Een tip van Levinus: heb geen verwachtingen, maar ga er open in!

Vier generaties Van der Veekens

Gebr. van der Veekens is een in 1951 opgericht aannemingsbedrijf in de  grond-, weg- en waterbouw (GWW) uit Zaandam. In 1989 kwam de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf: Levinus. Hij werd plots voor de keuze gesteld om zijn vader op te volgen als directeur, waar hij volmondig “ja” op antwoordde. In 1996 kreeg hij versterking van broer Richard, waardoor alleen al de directie hun bedrijfsnaam en de historie eer aan doen.

Eigenschap belangrijker dan kennis

Naast deze directie, bestaat de organisatie inmiddels uit een team van onder meer calculators, planners, projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders. Voor Gebroeders van der Veekens is het geen harde eis dat hun medewerkers een achtergrond hebben in de GWW, want eigenschap is belangrijker dan kennis.

Kwaliteit op 1

Wat ook belangrijk is voor Gebroeders van der Veekens, is kwaliteit. Dit staat bij hen sinds 1989 (start van het directeurschap van Levinus) nadrukkelijk op nummer 1.  Dat heeft hen in de loop der jaren allerlei belangrijke certificaten opgeleverd, zoals: BRL7000, ISO 9001, VCA** en CO2 PRESTATIELADDER TREDE 5.

Bij Gebroeders van der Veekens zijn deze certificaten nooit een doel op zich geweest, maar het gevolg en resultaat van de intrinsieke motivatie en overtuiging om kwaliteit op 1 te zetten.

Kennismaking met VISI bij Gemeente Amsterdam

Een andere standaard waar Gebroeders van der Veekens ervaring mee heeft, is VISI. De eerste keer was voor de Gemeente Amsterdam, toen VISI werd voorgeschreven in een RAW-bestek. Vervolgens liet Gemeente Amsterdam een gezamenlijke VISI Gebruikerstraining van een halve dag verzorgen voor het projectteam. Gebroeders van der Veekens heeft dit – zeker bij dit eerste project met VISI – als zeer prettig ervaren.

SOK Amsterdam: Duurzaamheid en samenwerken

Daarna volgden nog veel meer projecten met VISI, waarvan een groot deel valt onder de Samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Amsterdam: SOK Amsterdam. ​Gebroeders van der Veekens is deze SOK aangegaan in combinatie met Markus BV. De werkzaamheden worden onder de naam “Markus-Veekens” uitgevoerd, met Duurzaamheid en Samenwerking als gezamenlijke kernwaarden.

Zelf voor VISI-gebruikerssoftware zorgen

Inmiddels is VISI bij projecten van Gemeente Amsterdam “gemeengoed” voor Gebroeders van der Veekens. Sterker nog, ze zorgen zelf voor hun VISI-gebruikerssoftware per project!  Project Ravellaan is hier een mooi voorbeeld van. Door zelf voor hun VISI-gebruikerssoftware te zorgen, beantwoorden ze aan artikel 01.23.01 van de Standaard RAW, zoals overigens meer overheden ze voorschrijven. In lid 06 daarvan staat:

“De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk VISI-compatible software dragen”.

Met de VISI-software Alfamail beschikt Gebroeders van der Veekens over software die dit keurmerk (VISI / ISO 29481-2: 2012) draagt.

Van controlemiddel naar procesbewaking

Volgens Gebroeders van der Veekens is het VISI-sjabloon voor RAW in de loop der jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden. In de praktijk blijkt dit onder meer uit het feit dat transacties steeds optimaler worden ingericht en gebruikt, documenten beter gedeeld en opgeslagen en dat reactietermijnen reëler worden ingesteld en nagekomen. Dit zorgt er ook voor dat VISI steeds minder wordt gezien als een “controlemiddel”, maar wordt ingezet als tool voor ondersteuning en procesbewaking. Dat brengt de nodige voordelen met zich mee.

Voordelen van VISI

Structuur en helderheid over afspraken, ziet Gebroeders van de Veekens als de grootste voordelen van VISI. De meeste mensen denken dat structuur ten koste gaat van creativiteit en dat “chaos” zorgt voor minder controleerbaarheid en meer gelegenheid om fouten te herstellen. Het omgekeerde is echter waar, want door een open en transparant proces en duidelijkheid in VISI, neemt de voorspelbaarheid juist toe.

Voorspelbaarheid

Voorspelbaarheid is volgens Gebroeders van der Veekens ook de succesfactor waar organisaties en hun projecten en medewerkers behoefte aan hebben in deze tijd. Om een project met hun opdrachtgevers van de overheid te laten slagen, stellen zij zich altijd de volgende vragen: 1. Hoe kan je zonder gedoe met elkaar samenwerken? en 2. Hoe kan de overheid waarde voor hun geld geven? Hoe eerder en groter de mate van voorspelbaarheid, des te beter de klant gerust en tevredengesteld kan worden tijdens een project en de samenwerking.

Nieuw momentum voor VISI

De factor “voorspelbaarheid” zou wel eens voor en volgend “momentum” voor VISI kunnen zorgen. Eerder was er vanwege de bouwfraude expliciete behoefte aan transparantie en zorgden de coronamaatregelen voor angst dat veel informatie tussen wal en schap zou raken. Met VISI ben je in staat om dit voorkomen, doordat het systeem je helpt om data en documenten te voorzien van de juiste categorieën en labels.

Prettiger kan je het niet krijgen

VISI is dan ook niet ingewikkeld, stelt Gebroeders van der Veekens. Als je maar begrijpt waar VISI voor bedoeld is. VISI is gewoon een tool voor ondersteuning, zodat alles helder gaat en iedereen weet hoe afspraken en documenten zijn opgeslagen: “Prettiger kan je het niet krijgen.”

Maak ook kennis met Alfamail

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!