DigiGO’s rol en toegevoegde waarde in de sector – Samen digitaal sterker met open standaarden (2/3)

4 MIN. READ

Rama Aljarrah & Thomas Brink | 28 juni 2024 | Nieuwegein

“Voor niets gaat de zon op”. Aan de ene kant een open deur, maar aan de andere kant een die standaard open staat in het geval van dit interview. Het gespreksonderwerp? Open standaarden, en dan specifiek die open standaarden waar digiGO zich “mee bezig houdt”. VISI is zo’n open standaard: essentieel voor het functioneren van onze software Alfamail, maar ook een belangrijke pijler voor digitalisering in de bouw. Hoe digiGO dat doet? Samen met de VISI-beheerorganisatie, werkt digiGO achter de schermen hard aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de open standaard. Zij maken kosten voor Het beheer en de doorontwikkeling, die voor de baten uitgaan.” Zo zorgen we samen met de hele branche voor structurele groei en ontwikkeling van de VISI-standaard”. Over het hoe, wat en waarom, gaan we in gesprek met Henk Hutink, Manager Standaarden & Internationaal bij digiGO. We zijn welkom in hun “clubhuis”, hun open clubhuis.

DigiGO’s brede perspectief op standaardisatie

Wij krijgen vaak te horen, “onze situatie is speciaal”: “Elke keer als zo’n situatie analyseer, dan zie ik het niet. Waarom? “Speciaal” kan namelijk ook een perceptie zijn, doordat men zich er niet van bewust is dat het elders al bestaat. Digitalisering speelt altijd, overal en iedereen heeft dezelfde vragen. Ik zie er niet veel speciaals in.”

Daarom kreeg digiGO de vraag “kunnen jullie regie voeren over de standaarden heen”? De achterliggende gedachte was om hiermee adoptie en continuïteit te waarborgen. Om dit te kunnen realiseren is de focus in de loop der jaren breder geworden dan het beheer van alleen de eigen standaarden. Het gaat ook om de samenhang van standaarden.

“Standaardiseren van de gestandaardiseerde omgeving”

Op dit moment zijn er namelijk 232 standaarden, verdeeld over 20 organisaties die deze standaarden beheren. digiGO wil graag een toewerken naar een beleid en koers die op elkaar aansluit. De huidige stand van zaken is namelijk dat we een integrale buitenwereld hebben, maar geïsoleerde digitalisering en standaardisering. Dat willen digiGO en zijn stakeholders veranderen!

Om voor meer samenhang en synergie tussen deze standaarden te kunnen zorgen, kijkt digiGO niet alleen naar de standaarden qua techniek, maar ook naar beleid en wet- en regelgeving en internationale ontwikkelingen. Het doel van standaardiseren is in de eerste plaats om gegevens te kunnen uitwisselen.”

Techniek, beleid en wet- en regelgeving bij digiGO

digiGO beheert een paar standaarden:

De dekkingsgraad van deze eerstgenoemde drie standaarden is heel hoog. Voor het beheer van alle standaarden volgt digiGO BOMOS. BOMOS Is het beheermodel voor open standaarden. digiGO adopteert dat. Naast het beheer van deze standaarden heeft digiGO dus de vraag gekregen om nieuwe standaarden te ontwikkelen.

Samenwerking met Softwareleveranciers

Over software: “Veel organisaties zien softwareleveranciers als vijand. Het tegendeel is waar: ze hebben juist toegevoegde waarde. Softwareleveranciers kennen de markt en ontwikkelen veel innovaties en oplossingen, soms nog voordat de markt erom vraagt.

digiGO’s visie voor de toekomst

“Ik wil dat we echt een meerjarenplan hebben van/ voor de standaard: met marktpartijen en leveranciers. Hierdoor kunnen we aansluiten bij nieuwe technieken en internationale ontwikkelingen. Wanneer dit goed is georganiseerd en geregeld, merken gebruikers daar weinig tot niets van gedurende het eindgebruik. Het is de verantwoordelijkheid van digiGO om dit releaseproces te regisseren en samen met de hele branche te zorgen voor structurele groei en ontwikkeling van de VISI-standaard. Wat we willen bereiken?

  1. Zorgen dat de standaard over 10 jaar nog steeds bestaat;
  2. De standaard integreren wordt met andere processen.
  3. Voldoen aan EU-kaders en richtlijnen die opgelegd (gaan) worden.

Lees meer over de beheerorganisatie van VISI

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!