digiGO: Drijvende kracht achter de VISI open standaard (1/3)

4 MIN. READ

Rama Aljarrah & Thomas Brink | 28 juni 2024 | Nieuwegein

“Voor niets gaat de zon op”. Aan de ene kant een open deur, maar aan de andere kant een die standaard open staat in het geval van dit interview. Het gespreksonderwerp? Open standaarden, en dan specifiek die open standaarden waar digiGO zich “mee bezig houdt”. VISI is zo’n open standaard: essentieel voor het functioneren van onze software Alfamail, maar ook een belangrijke pijler voor digitalisering in de bouw. Hoe digiGO dat doet? Samen met de VISI-beheerorganisatie, werkt digiGO achter de schermen hard aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de open standaard. Zij maken kosten voor Het beheer en de doorontwikkeling, die voor de baten uitgaan.” Zo zorgen we samen met de hele branche voor structurele groei en ontwikkeling van de VISI-standaard”. Over het hoe, wat en waarom, gaan we in gesprek met Henk Hutink, Manager Standaarden & Internationaal bij digiGO. We zijn welkom in hun “clubhuis”, hun open clubhuis.

Introductie van digiGO en het doel van standaardisatie

digiGO (voorheen BIM Loket) is ontstaan vanuit de behoefte van de sector om digitale samenwerking in de keten mogelijk te maken. Met welk doel? DigiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp, bouw-, en technieksector. Samen zorgen we voor versnelling van ketenbrede digitalisering. Dit is waar digiGO letterlijk voor staat “Digitalisering in de gebouwde omgeving”.

Digitalisering in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving is de werkelijkheid waar we in wonen, werken, leven. En alles wat je daarin ziet, heeft te maken met standaarden: Wegen, verkeersregelinstallaties (VRI’s), kabels en leidingen, gebouwen en openbare ruimte. Noem een product, en er zijn afspraken over en standaarden voor. Het is een integrale wereld, een wereld waarbij de open standaarden steeds meer op elkaar gaan aansluiten.

Rol van Henk Hutink, Manager Standaarden & Internationaal bij digiGO

Henk Hutink is niet de eerste manager standaarden maar wel de eerste die sectorbreed kijkt en ook de relatie legt tussen beleid, informatie en techniek. “Hoe ik bij digoGO terecht ben gekomen? Heel eerlijk? Ik zat op de bank, TV te kijken en keek tegelijkertijd een paar minuten op LinkedIn. De vacature van digiGO voor Manager Standaarden kwam voorbij en ik reageerde meteen. Wat mij daarin aansprak? De bouw als sector: je ziet waar het over gaat. Daarbij had ik al de nodige ervaring met digitalisering en dynamiek van standaardisatie processen. Het is dus wel zo: Als ik LinkedIn niet had geopend, was ik niet bij digiGO terechtgekomen.”

Werken op basis van ervaring is wat dat betreft essentieel voor digitalisering en standaardisatie in de bouw: er bestaat namelijk geen opleiding voor mijn vakgebied Hoe dat komt? Geen idee.

Ik refereer vaak naar de uitspraak van Erik Gerritsen: “Standaardisatie is taai, maar niet saai” (Gerritsen, tussen 2015 en juni 2021 was hij de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Of er kansen zijn voor een dergelijke opleiding? In de zorg heb je die wel (Health Informatics). In andere branches is de specifieke toepassing van IT vaak verwerkt in een vak of module. In de bouwwereld heb ik dit nog niet gezien…”.

Huidige situatie en uitdagingen in de bouwwereld

Echter is het in de bouw (nog) zo, dat alle standaarden op zichzelf staan: onvoldoende integraal geregisseerd. Op het gebied van digitale standaarden werken we te geïsoleerd en er is te weinig samenhang.

Financiering en uitdagingen van digiGO

Beheer en doorontwikkeling van standaarden brengt logischerwijs wel kosten met zich mee. Deze kosten kan digiGO niet alleen dekken.  Helaas mist digiGO nog veel (financiële) steun vanuit de gebruikers van de VISI-standaard. Hoe dit komt? Wellicht door een soort vanzelfsprekendheid dat de overheid alles betaalt en regelt. Dat is niet reëel. We willen daarom toewerken naar een evenredige bijdrage, gebaseerd op het gebruik van de desbetreffende standaard. Lukt dit niet, dan komt de doorontwikkeling van de standaard in gevaar.

Lees meer over VISI bij digiGO

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!